Tehnologii video si multimedia

Tehnologii de inspecție a pavajelor pe bază de prelucrare de imagini şi video

Analiza Riscurilor

Aplicații software de management al riscurilor și analiza costuri / beneficii

Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice moderne - PAV3M

 

Titlul proiectului: Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice moderne -PAV3M  

 

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1762/2014 

 

Nr. contract: 3/2014 

 

Finanţare: Bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II: Parteneriate în domenii prioritare

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Director proiect: Conf.univ.dr. Sitar Tăut Dan Andrei 

Durata proiect: 24 luni