cima_faq

Programul FSEGA & CIMA

Întrebări și răspunsuri

GENERAL

1. Când pot să aplic pentru programul FSEGA & CIMA?

Dacă ești student la nivel licență, te poți înscrie în programul FSEGA-CIMA până în semestrul 5 de studii, adică până la sfârșitul semestrului 1 din anul 3 de studiu.

Dacă ești student la masteratul Accounting and Organizations, te poți înscrie în programul FSEGA-CIMA până în semestrul 3 de studii, adică până la sfârșitul semestrului 1 din anul 2 de studiu.

2. Ce trebuie să fac dacă vreau să mă înscriu la programul FSEGA & CIMA?

Trebuie să completezi formularul de înscriere disponibil pe pagina FSEGA www.econ.ubbcluj.ro/cima

3. Care sunt certificările pe care le pot obține prin programul FSEGA & CIMA?

Pentru nivel licență poți obține: CIMA Certificate in Business Accounting (CBA)

Pentru nivel masterat poți obține: CIMA Diploma in Management Accounting (DMA)

4. Când am statutul de „student CIMA”?

După ce ai plătit taxa de înscriere vei avea calitatea de „student CIMA”.

5. Ce beneficii am ca absolvent CIMA?

O multitudine de beneficii ai ca absolvent CIMA, cum ar fi:

- beneficiezi de o certificare internaţională,

- ai un avantaj competiţional în găsirea unui loc de muncă,

- ai acces la un job-market virtual CIMA My Jobs.

Pentru o imagine completă a avantajelor aduse de CIMA te rog sa accesezi link-ul:

https://www.imca.org/benefits-cima-certification

LICENȚĂ

6. Cine se poate înscrie în programul FSEGA & CIMA pentru certificarea CIMA-CBA?

Se pot înscrie pentru obținerea acestei certificări studenții FSEGA care au început studiile în anul universitar 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017.

7. Care sunt disciplinele la nivel licență pe care trebuie să le parcurg pentru a obține recunoașterea CIMA pentru diploma CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA-CBA)?

In respect C1 – Fundamentals of Managerial Accounting

 • Managerial Accounting (Ro. Contabilitate managerială)
 • Controlling (Ro. Control de gestiune)

  In respect to C2 – Fundamentals of Financial Accounting

 • Basic Accounting (Ro. Bazele contabilității)
 • Financial Accounting (Ro. Contabilitate financiară)
 • Financial Reporting (Ro. Raportări financiare)
 • Financial Audit (Ro. Audit financiar)

  In respect to C3 – Fundamentals of Business Mathematics

 • Mathematics for Economics (Ro. Matematici aplicate în economie)
 • Descriptive Statistics (Ro. Statistică descriptivă)
 • Economic Forecasting (Ro. Previziuni economice)

  In respect to C4 – Fundamentals of Business Economics

 • Microeconomics (Ro. Microeconomie)
 • Macroeconomics (Ro. Macroeconomie)
 • International Economic Transactions (Ro. Tranzacții economice internaționale)

8. Care sunt exceptările pentru CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA-CBA)?

Exceptările care se acordă studenților FSEGA sunt următoarele:

C1 – Fundamentals of Managerial Accounting

C2 – Fundamentals of Financial Accounting

C3 – Fundamentals of Business Mathematics

C4 – Fundamentals of Business Economics

9. Cum obțin exceptările pentru CIMA-CBA?

Vom reveni cu detalii.

10. Ce trebuie să fac după obținerea exceptărilor pentru CIMA Certificate in Business Accounting (CBA)?

Următorul pas după obținerea exceptărilor pentru acest certificat este susținerea şi absolvireaexamenului pentru C5 - Fundamentele eticii, guvernanță corporativă și drept (C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law).

Examenul trebuie susținut până la finalizarea studiilor nivel licență.

Detalii despre susținerea examenul C5 găsești aici:

http://www.cimamockexams.com/p/c05-fundamentals-of-ethics-corporate.html

11. În ce limbă susțin examenul C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law?

Examenul C5 se susține în limba engleză.

12. Unde susțin examenul C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law?

Vom reveni cu detalii.

13. Când pot să susțin examenul C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law?

Poți să susții examenul oricând până la încheierea ultimului semestru de studiu din anul 3.

Examenul C5 trebuie absolvit pentru a primi calificarea CIMA-CBA.

14. Dacă nu iau examenul C5 până la finalizarea studiilor de licență?

Dacă nu ai absolvit examenul C5 până la sfârșitul semestrului 6 de studii (adică semestrul 2 din anul 3) nu vei primi niciun document care să confirme/ateste participarea ta în programul CIMA-CBA.

În acest caz, vei putea să continui pe cont propriu absolvirea programului CIMA, luând contact direct cu organizația CIMA.

15. Cine susține examenul C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law?

Studenții la nivel licență înscriși pentru certificarea CIMA.

16. Cât plătesc pentru examenul C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law?

Taxa de examen este 53 GBP și o plătești înainte de a te înscrie la examenul C5.

17. Unde găsesc bibliografia pentru examenul C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law?

Vom reveni cu detalii.

18. Ce fac după ce am absolvit examenul C5 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law?

După ce ai absolvit examenul C5 vei transmite dovada că ai trecut acest examen coordonatorului de program CIMA cel mai târziu în timpul ultimului semestru de studiu la FSEGA.

19. Ce taxe plătesc în cadrul programului CIMA-CBA?

Vei plăti 3 tipuri de taxe:

 • Taxa de înscriere: 75 GBP
 • Taxa anuală: 75 GBP
 • Taxa de exceptare/examen: 53 GBP

20. Ce taxă plătesc pentru înscrierea în programul CIMA-CBA?

Taxa de înscriere este de 75 GBP.

Taxa se plătește până la sfârșitul semestrului 5 de studii, adică până la sfârșitul semestrului 1 din anul 3 de studii.

Taxa se plătește direct la CIMA.

21. Când plătesc taxa de înscriere în programul CIMA-CBA?

Taxa de înscriere se plătește în termen de 30 de zile de la înregistrarea în program.

22. Care este taxa anuală pentru programul CIMA-CBA?

Taxa anuală trebuie plătită în fiecare an și este de 75 GBP.

23. Ce taxă plătesc pentru exceptările din programul CIMA-CBA?

Fiecare exceptare de examen are o taxă de de 53 GBP.

Astfel, la nivel licență ai 4 exceptări: C1, C2, C3 și C4. Pentru fiecare exceptare vei plăti 53 GBP.

Taza de exceptare se plătește direct la CIMA.

24. Când obțin exceptările de examen în cadrul programului CIMA-CBA?

Cu cel puţin 4 luni înainte de finalizarea studiilor la FSEGA, vei plăti taxa de exceptare pentru fiecare examen exceptat în parte și vei întocmi formularele de exceptare.

CIMA va acorda exceptarea pentru fiecare examen exceptat în parte după finalizarea cu succes a semestrului 6 de studii (anul 3, semestrul 2).

25. Dacă disciplina pentru exceptare nu este obligatorie sau optională la specializarea mea?

În acest caz, vei alege disciplina respectivă ca disciplină facultativă, în plus față de disciplinele din programul tău de studii.

Vei plăti taxa pentru disciplina facultativă în conformitate cu regulamentul de taxe al Universitaţii Babeş-Bolyai.

MASTERAT

26. Cine se poate înscrie în programul FSEGA & CIMA pentru certificarea DMA?

Se pot înscrie pentru obținerea acestei certificări studenții FSEGA care au început studiile în anul universitar 2015-2016 și 2016-2017 şi care urmează programul de masterat Accounting and Organizations (AO Masters).

27. Când pot obține exceptările pentru CIMA Diploma in Management Accounting (DMA)?

Exceptările se pot solicita imediat după finalizarea cu succes a semestrului 4 de studii.

28. Cum obțin exceptările pentru CIMA-DMA?

Vom reveni cu detalii.

29. Care sunt exceptările pentru CIMA Diploma in Management Accounting (DMA)?

Recunoașterea CIMA pentru exceptările:

E1 - Organisational Management (Enterprise Operations)

P1 - Management Accounting (Performance Operations)

F1 - Financial Reporting and Taxation (Financial Operations)

se acordă studenților care urmează programul de studii de masterat în limba engleză Accounting and Organzations (AO Masters).

30. Ce trebuie să fac după obținerea exceptărilor pentru CIMA Diploma in Management Accounting (DMA)?

Următorul pas după obținerea exceptărilor pentru acestă diplomă este susținerea și absolvirea examenului Studiul de caz nivel operațional (Operational Case Study Exam).

Detalii despre susținerea Operational Case Study găsești aici:

http://www.cimaglobal.com/Documents/Student%20docs/2015-exams/Taking-your-first-case-study.pdf

31. Ce taxe plătesc în cadrul programului CIMA-DMA?

Vei plăti 3 tipuri de taxe:

 • Taxa de înscriere: 75 GBP
 • Taxa anuală: 75 GBP
 • Taxa de exceptare/examen: 70 GBP

32. Care este taxa anuală pentru programul CIMA-DMA?

Taxa anuală trebuie plătită în fiecare an și este de 75 GBP.

33. Ce taxă plătesc pentru exceptările din programul CIMA-DMA?

Fiecare exceptare de examen are o taxă de de 70 GBP.

Astfel, la nivel master ai 3 exceptări: E1, P1 și F1. Pentru fiecare exceptare vei plăti 70 GBP.

Taxa de exceptare se plătește direct la CIMA.

34. În ce limbă susțin examenul Operational Case Study?

Examenul Operational Case Study se susține în limba engleză.

35. Unde susțin examenul Operational Case Study?

Vom reveni cu detalii.

36. Când pot să susțin examenul Operational Case Study?

Poți să susții examenul oricând până la încheierea ultimului semestru de studiu din anul 2. Examenul Operational Case Study trebuie absolvit pentru a primi calificarea CIMA-DMA.

37. Dacă nu iau examenul Operational Case Study până la finalizarea studiilor de master?

Dacă nu ai absolvit examenul Operational Case Study până la sfârșitul semestrului 4 de studii (adică semestrul 2 din anul 2) nu vei primi niciun document care să confirme/ateste participarea ta în programul CIMA-DMA.

În acest caz, vei putea să continui pe cont propriu absolvirea programului CIMA, luând contact direct cu organizația CIMA.

38. Cine susține examenul Operational Case Study?

Studenții la nivel master înscriși pentru certificarea CIMA.

39. Cât plătesc pentru examenul Operational Case Study?

Taxa de examen este 70 GBP și o plătești înainte de a te înscrie la examen.

40. Unde găsesc bibliografia pentru examenul Operational Case Study?

Vom reveni cu detalii.

41. Ce fac după ce am absolvit examenul Operational Case Study?

După ce ai absolvit examenul Operational Case Study vei transmite dovada că ai trecut acest examen coordonatorului de program CIMA cel mai târziu în timpul ultimului semestru de studiu la FSEGA.

42. Dacă disciplina pentru exceptare nu este obligatorie sau opţională la specializarea mea?

În acest caz, vei alege disciplina respectivă ca disciplină facultativă, în plus față de disciplinele din programul tău de studii.

Vei plăti taxa pentru disciplina facultativă în conformitate cu regulamentul de taxe al

Universitaţii Babeş-Bolyai.