Avantajele participării

Candidații care se prezintă la concursul Oeconomicus Napocensis și obțin o notă mai mare de 5 (cinci) la oricare secțiune beneficiază de un punctaj suplimentar de 10% din nota obținută la concurs, care se adaugă la media generală de bacalaureat, ducând la creșterea mediei de admitere la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

Exemplu de calcul al mediei de admitere la FSEGA: nota obținută la concursul Oeconomicus Napocensis este 8,40, media generală la bacalaureat este de 8,80 => media de admitere la FSEGA va fi 10%*8,40+8,80= 9,64

Candidații care obțin minim nota 9 la concursul Oeconomicus Napocensis și se clasează pe primele poziții în ordinea descrescătoare a notelor din cadrul oricărei secțiuni vor fi declarați admiși la specializările FSEGA cu media generală de admitere 10, în limita a maxim 60 de locuri din totalul locurilor oferite pentru admiterea în anul universitar 2018-2019. Locurile alocate fiecărei secțiuni se determină proporțional cu numărul participanților din cadrul fiecărei secțiuni în totalul participanților la concurs, asigurându-se minim un loc pentru fiecare secțiune a concursului. Locurile alocate fiecărei secțiuni sunt prezentate în Anexa 5 a regulamentului de admitere econ.ubbcluj.ro/Anexa 5 Locurile neutilizate pentru o anumita secțiune se vor aloca celorlalte secțiuni ale concursului.

De asemenea, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere, nivel licență (econ.ubbcluj.ro/Regulament), rezultatul final obținut la concursul Oeconomicus Napocensis reprezintă primul criteriu de departajare în cazul candidaților cu medii de admitere egale.

Pe lângă aceste beneficii candidații au ocazia să se familiarizeze cu mediul universitar și să își testeze cunoștințele într-un cadru prietenos și plăcut.

Înscrie-te aici!

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Economice
și Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591,
Cluj-Napoca, Romania

Ai sugestii? Scrie-ne un mail la
admitere@econ.ubbcluj.ro