Cum se desfășoară concursul

10 lucruri de reținut despre Oeconomicus Napocensis:

 1. Concursul se desfășoară în cadrul a două sesiuni în fiecare an. Fiecare sesiune este programată într-o singură zi, având o durată de 60 minute. Atenție: excepție face secțiunea IX German Business Junior, care are organizare proprie.
 2. Un candidat se poate înscrie la ambele sesiuni de concurs organizate într-un an.
 3. Taxa de participare este de 100 lei pentru fiecare sesiune în parte. Detalii privind efectuarea plăţii le găseşti aici.
 4. Programul de desfășurare este comunicat prin intermediul paginii concursului, aici.
 5. Subiectele sunt elaborate de către cadrele didactice ale facultății în colaborare cu cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în conformitate cu programele școlare aferente disciplinelor din instituțiile de învățământ preuniversitar naționale, clasele a IX-a, a X-a, XI-a și a XII-a.
 6. Rezultatele sunt afișate pe pagina concursului la secțiunea Rezultate în termen de 15 zile lucrătoare de la data concursului. Notele acordate sunt între 1 și 10.
 7. Pe baza rezultatelor obținute, în ambele sesiuni, la finalul sesiunii a 2-a, se vor acorda elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare următoarele distincții:
  • Marele premiu Oeconomicus Napocensis- distincție specială acordată liceului care obține cele mai multe distincții în cadrul concursului;
  • Premiul I – elevilor care obțin rezultate între 9.50 – 10.00;
  • Premiul II – elevilor care obțin rezultate între 9.00 – 9.49;
  • Premiul III – elevilor care obțin rezultate între 8.50 – 8.99;
  • Mențiune – elevilor care obțin rezultate între 8.00 – 8.49.
 8. Organizarea participării elevilor la concurs revine familiei elevului și/sau instituției de învățământ preuniversitar.
 9. Organizarea efectivă a concursului revine Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
 10. Elevii participanți la concurs vor prezenta în ziua concursului: (1) formularul de confirmare primit pe email (listat sau electronic); (2) carnetul de elev cu fotografie, vizat pentru anul școlar în curs; (3) actul de identitate; (4) copie după dovada achitării taxei de participare. Absolvenții de liceu participanți la concurs vor avea asupra lor diploma de absolvire a liceului/diploma de bacalaureat, actul de identitate și o declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că nu au fost înmatriculați la studii universitare până la data concursului.

Regulament concurs.

Inscrie-te acum!

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Economice
și Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591,
Cluj-Napoca, Romania

Ai sugestii? Scrie-ne un mail la
admitere@econ.ubbcluj.ro