Misiune Centru

Misiunea primară a CPADR constă în derularea de activități de cercetare în domeniile: administrarea afacerilor (business) – toate subdomeniile, economie, informatică, transfer tehnologic și inovare organizațională, respectiv antreprenoriat și structuri de suport a întreprinderilor – precum si de biologie, fizică, chimie, teologie. Misiunea secundară constă în furnizarea de expertiză, soluții/măsuri și servicii complete, referitoare la domeniile de cercetare vizate în cadrul misiunii primare precum si stakeholderilor interesați.