FSEGA își propune o politică de sustenabilitate, care prin activitățile vizate să sprijine aspecte esențiale, necesare procesului complex și dinamic de dezvoltare durabilă

Implicarea studenţilor

Organizaţiile studeţeşti completează şi susţin politica de sustenabilitate FSEGA prin numeroasele campanii şi evenimente pe care le organizează an de an, dintre care amintim: vezi detalii

Aspecte economice

Având în vedere că educația are un rol fundamental în promovarea sustenabilității, FSEGA își propune să devină un catalizator al schimbărilor necesare în această direcție la nivelul comunității și studenților noștri, prin următoarele aspecte: vezi detalii

Politica de sustenabilitate a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor continuă și particularizează inițiativa UBB Goes Green creată la nivelul Universității Babeș-Bolyai.

UBB Goes Green a luat naștere datorită identificării nevoilor de implementare a unei politici prietenoase cu mediul la nivel instituțional, în conformitate cu politicile naționale și internaționale care vizează asigurarea unei dezvoltări sustenabile, protecția mediului, angajamente de reducerea amprentei ecologice, respectiv ocrotirea naturii, aspecte care se încadrează în Planul Strategic al UBB pentru perioada 2016-2020.

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Economice
și Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591,
Cluj-Napoca, Romania

Ai sugestii? Scrie-ne un mail la
sustenabilitate@econ.ubbcluj.ro

design: mihaivladguta