Aspecte privind mediul/ biodiversitatea

Aspecte privind mediul/ biodiversitatea

Preocuparea pentru mediu și biodiversitate vizează următoarele activități:

 • Amenajarea spațiilor verzi din campus, îngrijirea şi protejarea biodiversității acestora prin reducerea la un nivel minim al pesticidelor şi insecticidelor utilizate.
 • Organizarea colectării anuale a echipamentelor electrice perimate din punct de vedere tehnologic (monitoare, imprimante, computere) la nivel de facultate.
 • Introducerea mesajelor vizuale de avertizare difuzate pe plasmele aflate în campus cu privire la importanța economisirii resurselor și a protejării mediului înconjurător, a reciclării selective și a unui stil de viață responsabil.
 • Folosirea unor produse ecologice de curățenie în spațiile FSEGA.
 • Reducerea consumului de resurse prin:
  • achiziționarea și utilizarea hârtiei rezultată în urma procesului de reciclare;
  • încurajarea studenților care locuiesc în cămine să reducă consumul de energie electrică;
  • utilizarea becurilor ecologice;
  • instruirea personalului și studenților pentru a întrerupe iluminatul în sălile de curs și seminar după încetarea activităților didactice sau ori de câte ori nu este nevoie de lumină artificială;
  • instruirea personalului și studenților pentru reducerea consumului de hârtie prin tipărirea pe două fețe și prin reducerea numărului de documente tipărite.
 • Reciclarea și colectarea selectivă a deșeurilor în campus;
 • Introducerea mijloacelor vizuale de avertizare cu privire la importanța economisirii resurselor.
 • Sprijinirea transportului sustenabil prin:
  • încurajarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante sau puţin poluante;
  • existența unui rastel pentru biciclete amplasat în campus;
  • încurajarea studenților să utilizeze transportul în comun.

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591,
Cluj-Napoca, Romania

Ai sugestii? Scrie-ne un mail la
sustenabilitate@econ.ubbcluj.ro

design: mihaivladguta