Aspecte economice

Aspecte economice

Având în vedere că educația are un rol fundamental în promovarea sustenabilității, FSEGA își propune să devină un catalizator al schimbărilor necesare în această direcție la nivelul comunității și studenților noștri, prin următoarele aspecte:

  • Creșterea conștientizării nevoii de implicare a personalului și studenților în adoptarea unor practici de utilizare eficientă a resurselor în campus și în afara acestuia, de a reduce impactul asupra mediului înconjurător, de a-l proteja şi de a spori implicarea în reciclare selectivă a deșeurilor.
  • Promovarea includerii conceptului de sustenabilitate într-un mod de viață responsabil care să permită reducerea amprentei ecologice prin identificarea unui echilibru între creșterea economică, protecția mediului și găsirea de resurse alternative pentru viitor.
  • Pregătirea continuă a unor generații de economiști responsabili, cu un nivel adecvat de cunoștințe în domeniu și cu un spirit antreprenorial foarte bine dezvoltat, care să se implice în mod voluntar în activități de protecție a mediului cu scopul de a utiliza resursele fără a le epuiza și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor viitoare.
  • Creșterea permanentă a calității serviciilor oferite de facultate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor reale de formare ale studenților corelate cu exigențele pieței forței de muncă.
  • Oferirea programului de studiu Economia Agroalimentară și a Mediului, care formează specialiști cu competențe în managementul mediului și dezvoltare sustenabilă.
  • Creșterea numărului de discuții și dezbateri pe teme legate de importanța politicilor și acțiunilor de sustenabilitate prin includerea acestei tematici în conferințe științifice și alte evenimente viitoare organizate la nivelul facultății.

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591,
Cluj-Napoca, Romania

Ai sugestii? Scrie-ne un mail la
sustenabilitate@econ.ubbcluj.ro

design: mihaivladguta