Participare la conferințe de specialitate și workshop-uri

Interacțiunea dintre mediul de afaceri și cel academic aduce un plus de valoare tuturor celor implicați. Astfel, vă invităm să participați la evenimentele organizate în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor:

  • Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate (ERMAS): Scopul acestei inițiative este acela de a organiza o conferință științifică cu frecvență anuală a cercetătorilor economiști români (sau cunoscători ai limbii române). Sfera participanților cuprinde în principal economiști români afiliați unor universități străine sau instituții de cercetare din afara țării, precum și colegi ai acestora care activează în România. Mai multe detalii găsiți aici: www.econ.ubbcluj.ro/ermas2017/
  • Cluj Economics and Business Seminar Series (CEBSS): Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de cele mai recente cercetări realizate în domeniul economic de către cercetători români sau străini. CEBSS se organizează în cadrul a trei sesiuni anuale, participarea fiind gratuită. Mai multe detalii puteți găsi aici: econ.ubbcluj.ro/cebss
  • Accounting and Audit Convergence Annual Convention (AAC Convention): găzduiește evenimente internaționale axate pe diferite domenii de cercetare în contabilitate și audit. Scopul este de a crea un mediu stimulativ, care permite dezbateri pe diverse domenii de interes. Mai multe detalii găsiți aici: econ.ubbcluj.ro/aac2015
  • Workshop Internațional organizat în parteneriat cu INFER –International Network for Economic Research: Evenimentul este organizat periodic în cadrul FSEGA și urmărește să reunească persoane din mediul academic, din domeniul public și practicieni pentru un dialog de două zile pe teme economice. Mai multe detalii puteți găsi aici: infer-research.net/
  • Conferința internațională Marketing – from Information to Decision: Scopul conferinței este de a încuraja schimbul de cunoștințe în marketing, urmărind să reunească specialiști din instituții de învățământ superior și din practică într-un mediu stimulativ pentru transferul de cunoștințe și experiență. Evenimentul se organizează anual. Mai multe detalii puteți găsi aici: www.econ.ubbcluj.ro/mid/
  • Conferința internațională Managerial Challanges of the Contemporary Society: Conferința se adresează persoanelor din mediul academic și practicienilor care doresc să împărtășească idei inovative și rezultatele obținute în cercetări din domeniul management. Evenimentul se desfășoară anual și își propune să discute provocările practice și soluțiile adoptate de organizații. Mai multe detalii găsiți aici: www.econ.ubbcluj.ro/mccs/
  • Conferința internațională International Conference on Economics and Business Management: ICEBM reunește cadre universitare și cercetători din diverse domenii pentru a împărtăși ideile inovatoare și rezultatele cercetării în ceea ce privește problemele economice actuale, la nivel macro sau micro-economic. Evenimentul se desfășoară anual. Mai multe detalii găsiți aici: www.econ.ubbcluj.ro/icebm/

webdesign: mihaivladguta