Membru de onoare Alumni FSEGA

Distincția de membru de onoare Alumni se acordă pentru recunoașterea contribuției pe termen lung a persoanei respective (absolvent FSEGA) în susținerea misiunii FSEGA, respectiv de dezvoltare a unei relații cât mai strânse cu  mediul de afaceri, organizații profesionale, universități și instituții din țară și străinătate, precum și în promovarea facultății, voluntariat în cadrul facultății, menținerea și dezvoltarea programelor și evenimentelor destinate alumni și studenților (prin participare efectivă și/sau sponsorizări).

Acordarea distincției se face prin decizie a decanului facultății.

webdesign: mihaivladguta