Premiul de excelență Alumni FSEGA

Criterii de acordare a premiului

Premiul recunoaște realizările cu caracter excepțional din orice domeniu (pe plan profesional sau în activități de voluntariat) ale absolvenților noștri. Premiul reprezintă un semn de recunoaștere a unei anumite realizări sau se poate referi la întreaga carieră remarcabilă a absolventului.
Perioada aferentă nominalizărilor se încheie la data de 31 iulie a fiecărui an calendaristic.

Condiții de eligibilitate:

•    să fie absolvent/ă al/a facultății noastre, al/a unui program de studii la nivel licență și/sau masterat;
•    să poată participa la festivitățile de decernare a premiilor;
•    să nu fie în prezent/să nu fi fost în trecut angajat cu norma de bază în cadrul facultății.

Nominalizarea candidaților pentru premiul de excelență Alumni FSEGA poate fi făcută de către orice persoană, printr-o scrisoare de recomandare în care vor fi precizate realizările remarcabile ale persoanei nominalizate. Nominalizările se pot face pe tot parcursul anului.
Scrisorile de recomandare (nominalizările) anonime nu sunt acceptate. De asemenea, auto-nominalizările nu sunt acceptate.

Procesul de selecție

Selecția va fi realizată de către conducerea executivă a FSEGA după o analiză atentă a scrisorilor de recomandare. Acordarea distincției se face prin decizia decanului facultății.

Nominalizarea unui candidat pentru acordarea premiului
Scrisoarea de recomandare (nominalizare) este esențială pentru succesul nominalizării. Este important să descrieți modul în care acest/această alumnus/alumna îndeplinește unul dintre criteriile de acordare a premiului: o realizare excepțională în orice domeniu, o serie de astfel de realizări sau referiri la întreaga carieră remarcabilă a persoanei nominalizate.
Vă rugăm să vă asigurați că aveți o serie de materiale suport care susțin nominalizările dvs. în format listat sau electronic: articole în presă, reviste de specialitate, brevete, lista de publicații, etc.

Formular de nominalizare

webdesign: mihaivladguta